Novin Industrial Development
Language:
English
Persian

محصولات >>> ربات های صنعت/ فروش ربات
روباتهای صنعتی به عنوان سیستم های اتوماتیک در صنایع کشورمان جای بسیار خوبی را پیدا کرده است . تا جایی که برخی از شرکتهای قطعه ساز استانداردهای قطعات خود را برای ساخت با روبات طراحی می کنند و از دقت بالای روبات در ساخت قطعاتشان استفاده می نمایند .

روباتها علیرغم دقت بالا امکان کار بدون خستگی و سرعت و توان بالا را یدک می کشد که این موارد باعث استفاده روزافزون آنها در صنایع غذایی ، جابجایی ، جوشکاری ، فرم دهی ، چسب زنی ، برش ، اندازه گیری ، تست دوام ، تست عملکرد ، تمیزکاری ، جاگذاری قطعات در قالب ها ، برداشتن محصول از داخل قالب ، جعبه گذاری ، تزریق فوم و ... شده است . لذا با عنایت به بازار موجود و تقاضای مشتریان در خصوص انواع مختلف روبات این شرکت اقدام به اخذ نمایندگی از شرکت های مختلف روبات ساز دنیا نموده است و موفق به اخذ نمایندگی از شرکت های CYROBOT تایوان ، AEMK کانادا و Autec ایتالیا گردیده است .


ربات های پالت گذاری

  -   ربات های شرکت CYROBOT

PALLETIZING ROBOT MODEL - VR-4100 PALLETIZING ROBOT MODEL - VR-4100L

PALLETIZING ROBOT MODEL - HR-1930 PALLETIZING ROBOT MODEL - HR-1930B

PACKAGING ROBOT MODEL - VR-760 PACKAGING ROBOT MODEL - VR-860

نمونه پروژه های انجام شده ربات:

 o پیاده سازی سیستم تشخیص موقعیت و جابجایی قطعه با استفاده از رباتهای AEMK :
AEMK4-AxisCableRobot حجم 1.8 Mb
 o پیاده سازی سیستم پوست کن پیاز با استفاده از رباتهای AEMK:
AEMKCable Robot_Onion حجم 1.9 Mb
 o پیاده سازی سیستم جایگذاری روکشهای چوب با استفاده از رباتهای AEMK :
AEMKVeneerRaw حجم 3.5 Mb

 o پیاده سازی سیستم جایگذاری بلوک سیلندر با استفاده از رباتهای Fanuc:
Fanuc Robot S420F حجم 4.80 Mb
 o سیستم جا گذاری در کارتن با استفاده از رباتهای CYROBOT :
CYROBOT CR600 حجم 4.50 Mb
 o سیستم جا گذاری در کارتن با استفاده از رباتهای CYROBOT :
CYROBOT VR860 حجم 1.6 Mb
 o پیاده سازی سیستم پالت گذاری با استفاده از رباتهای CYROBOT :
CYROBOT TPPC حجم 2.3 Mb
 o پیاده سازی سیستم پالت گذاری با استفاده از رباتهای CYROBOT :
CYROBOT PACKING MACHINE حجم 2.2 Mb
 o پیاده سازی سیستم پالت گذاری با استفاده از رباتهای CYROBOT :
CYROBOT-PALLETIZING حجم 1.14 Mb
 o پیاده سازی سیستم پالت گذاری کیسه با استفاده از رباتهای CYROBOT:
CYROBOT-PALLETIZING حجم 1.26 Mb


منو