Novin Industrial Development
Language:
English
Persian

محصولات >>> ربات های صنعت/ فروش ربات
با توجه به قیمت بالای روبات های نو و بعضا عدم توجیه اقتصادی جهت تهیه روباتهای نو در صنایع ایران برخی شرکت ها اقدام به استفاده از روبات های دست دوم می نماینند . با توجه به معایب این کار از جمله :

1- خارج از سرویس بودن روبات های مذکور

2- معیوب بودن برخی از این روبات ها

3- عدم امکان خریداری لوازم یدکی

4- عدم دقت محاسبه برخی از این روبات ها و مسائل دیگر

مزیت این کار کاهش سرمایه انباشته در خطوط تولید و افزایش بهره وریست . البته به شرطیکه این روبات ها خود باعث توقف خطوط نشده و دلیل کاهش راندمان نباشد . مع هذا با عنایت به مطالب فوق بعضا این گروه صنعتی اقدام به واردات روبات های دست دوم و بازسازی آنها در ایران می نماید و در برخی مواقع مشتریان جهت راه اندازی و دریافت آموزش در خصوص سیستم های خریداری شده شان از این مجموعه سرویس هایی دریافت کرده اند .

نمایی از یک ربات در حین تعمیرات در زیر آورده شده است . ضمنا جهت کسب اطلاع از موجودی روبات ها در حال حاضر اینجا را کلیک کنید .
منو