Novin Industrial Development
Language:
English
Persian

محصولات >>> ربات های صنعت/ فروش ربات
با توجه به قیمت بالای روبات های نو و بعضا عدم توجیه اقتصادی جهت تهیه روباتهای نو در صنایع ایران برخی شرکت ها اقدام به استفاده از روبات های دست دوم می نمایند . با توجه به معایب این کار از جمله :

1- خارج از سرویس بودن روبات های مذکور

2- معیوب بودن برخی از این روبات ها

3- عدم امکان خریداری لوازم یدکی

4- عدم دقت محاسبه برخی از این روبات ها و مسائل دیگر

مزیت این کار کاهش سرمایه انباشته در خطوط تولید و افزایش بهره وریست . البته به شرطیکه این روبات ها خود باعث توقف خطوط نشده و دلیل کاهش راندمان نباشند . مع هذا با عنایت به مطالب فوق بعضا این گروه صنعتی اقدام به واردات روبات های دست دوم و بازسازی آنها در ایران می نماید و در برخی موارد بر اساس درخواست مشتری اقدام به واردات روبات های بازسازی شده از خارج کشور نیز نموده است.
مع هذا پروژه های متفاوتی با استفاده از رباتهای دست دوم اجرا گردیده است که نمونه برخی از آنها در زیر آورده شده است .
منو