Novin Industrial Development
Language:
English
Persian

محصولات >>> دستگاه های تستدر خطوط تولید چند مرحله ای برای جلوگیری از ضایعات قطعات و کاهش تعداد آنها بعد از ایستگاه های کاری حساس و دقیق ، ایستگاه های اندازه گیری تعبیه می گردد که کار اندازه گیری ابعادی و یا اندازه گیری سختی و دیگر المانهای مهم را انجام می دهند . حضور این ایستگاه ها باعث جلوگیری از بروز خطا در قطعات دیگر و کاهش میزان ضایعات و همچنین باعث کاهش هزینه ماشینکاری قطعات خراب شده در ایستگاه های بعدی خواهد شد .

انواع مختلفی از این روش های اندازه گیری وجود دارد که به شرح زیر هستند :

1- تست ابعادی به وسیله  Airgage  ( گیج های بادی )

در این روش نازلهای بسیار دقیق باد بر روی سطوح قرار می گیرند و بر اساس فاصله به وجود آمده بین آنها و قطعه کار میزان حرکت باد ( Air Flow ) تغییر خواهد کرد . از این روش می توان برای اندازه گیری قطر ، تلرانس های هندسی مثل Cylendersity ، CoAxilerity ، Paralelism ، flatness ، Coneness و Circulity و فواصل موازی در قطعات استفاده کرد .

 

2- تست ابعادی به وسیله LVDT ( گیج سنجش تغییرات خطی القای ترانس )

در این روش ضریب تبدیل یک ترانس با استفاده از حرکت دادن هسته داخلی آن تغییر می کند . این تغییرات بسیار ریز در مدارات الکترونیکی سنجیده شده و نهایتا خروجی وابسته به میزان حرکت ساخته می شود . هر LVDT یا می تواند یک اندازه خطی را اندازه گیری کند و مجموعه ای از آنها توانایی اندازه گیری قطر و برخی از تلرانس های هندسی و فواصل و موقعیت را دارا می باشند .


اطلاعات بیشتر

 

3- تست ابعادی به وسیله واحدهای اندازه گیری سه بعدی:

در این واحد ها ( ایستگاه های کاری ) اندازه گیری سه بعدی به وسیله دستگاه CMM ( دستگاه اندازه گیری موقعیت سه بعدی ) انجام می شود . این دستگاه امکان اندازه گیری فواصل ، قطر سوراخها ، موقعیت المانهای هندسی و تلرانس های هندسی را دارا می باشد . حضور یک دستگاه CMM در انتهای خطوط تولید امکان تست 100% ابعاد را برای قطعات مهیا ساخته و میزان قطعات معیوب حضور یک دستگاه CMM را کاهش می دهد . برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش CMM مراجعه کنید .

 

منو