Novin Industrial Development
Language:
English
Persian

خدمات >>> تستدر مجموعه های ماشین کاری بعضا خطای یک ماشین ابزار باعث هدر رفتن تعداد زیادی از محصولات خواهد شد و این مهم دغدغه بخش های کنترل کیفیت و تولید این شرکت ها می باشد . نیاز اصلی داشتن سیستمی جهت چک سریع دستگاه های ماشین کاری و ارائه گزارش صحت و یا عدم صحت دستگاه ها و یا ایراد است .

ip-packaging1.jpg در این خصوص این گروه صنعتی اقدام به تهیه دستگاه تست BallBar شرکت ReniShaw انگلستان نموده است . این دستگاه می تواند با صرف 10 دقیقه تست میزان خطای ماشین در هر محور و مشکلاتی از قبیل :

 o خطای خطی هر محور

 o خطای تعامد دو محور نسبت به هم

 o خطای درایو و موتورهای هر محور

 o خطای ناشی از لرزش سیستم حرکتی هر محور

ip-packaging1.jpg

 o خطای ناشی از محاسبات سیستم کنترل در هر محور

 o خطای ناشی از لقی Ball Screw

 o خطای ناشی از عقب افتادن هر محور در زمان حرکت همزمان

 o خطای ناشی از تغییر مسیر ناگهانی سیستم

 o خطای ناشی از اشتباه کنترل در محاسبه مرکز حرکت دورانی

 o و ...

منو