Novin Industrial Development
Language:
English
Persian

خدمات >>> تعمیرات و نگهداریcalib-1.jpg دستگاه های اندازه گیری CMM و سایر دستگاه ها و سیستم هایی که در صنعت به کار می روند ، هر کدام باید به گونه ای از لحاظ کارآیی خود کالیبره شوند یا به عبارتی از لحاظ اندازه گیری و مقیاس های مختلف خود با یکی از استانداردهای موجود مطابقت داشته باشند تا بتوان این دستگاه ها یا سیستم ها را قابل اعتماد دانست و مورد استفاده قرار داد .

دستگاه کالیبراتور لیزری Renishaw جهت یافتن میزان خطای دقت دستگاه در اندازه گیری از نور لیزر استفاده میکند این دستگاه قابلیت اندازه گیری خطا در بازه 40 متر را با دقت 1 نانو متر دارا میباشد .

calib-2.jpg دقت در کارکرد دستگاهها یا ماشین ابزار هایی که استفاده می کنید نیازمند کالیبراسیون دوره ای و اطمینان از صحت عملکرد است. این مهم فقط با استفاده از کالیبراتورهای دقیق میسر میشود. این دستگاهها به شما اطمینان میدهد که در محدوده کاری دقت دستگاهتان مناسب اندازه گیری با ماشین کاری می باشد یا خیر. سنجش دقت بر پایه استانداردهای مختلف ارائه میگردد که هر یک مخصوص دستگاه خاصی است . گستره دقت هر دستگاه جزء مشخصات هر دستگاه می باشد که در هر دستگاه متفاوت از دیگری است . اما به دقت رساندن یک ماشین اندازه گیری باید توسط دستگاهی دقیق تر انجام گردد که این کار توسط دستگاه لیزر امکان پذیر است.calib-3.jpg پس از انجام کالیبراسیون توسط دستگاه فوق شما می توانید لیستی از اطلاعات خطاها و مقادیر جبران خطا را بر اساس استانداردهای مختلف دریافت نمائید.به عبارت دیگر این مدارک و اطلاعات و نمودارها خود نشان دهنده صحت دستگاه شما خواهند بود .

بهتر است قبل از شروع به تولید انبوه محصول در خطوط تولید تست کالیبراسیون انجام گیرد تا در پروسه تولید میزان ضایعات اولیه کاهش یابد.
منو