Novin Industrial Development
Language:
English
Persian

خدمات >>> تعمیرات و نگهداری

برخی از شرکت های صنعتی به دلیل بالا نبودن حجم کاری و عدم وابستگی به دستگاه های اندازه گیری ترجیح می دهند هزینه کمتری را جهت تعمیرات و نگهداری دستگاه های خود بپردازند . لذا در این زمینه و جهت پشتیبانی از آن بخش از بازار تصمیم به ارائه بیمه سالیانه گرفته شد . توضیح این طرح در زیر آمده است .

بیمه سالیانه دستگاه های اندازه گیری یعنی بیمه نمودن کارفرمایان در گرفتن خدمات در یک حداکثر زمان تعریف شده که در مورد طرح شرکت نوین صنعتگر 48 ساعت یا 2 روز کاری است .

بدیهی است که لیست تجهیزات یدکی مورد نیاز در ابتدا مشخص خواهد شد و گروه صنعتی نوین صنعتگر کارفرما را در تهیه آنها یاری می نماید . در ضمن هزینه تعمیرات به صورت جداگانه محاسبه شده و دریافت خواهد شد .

منو