Novin Industrial Development
Language:
English
Persian

خدمات >>> تعمیرات و نگهداریCMM-ret.jpg

گروه صنعتی نوین صنعتگر با عنایت به تجربه خود در تعمیر و راه اندازی دستگاه های اندازه گیری از سال 2001 اقدام به باز سازی دستگاه های CMM دست دوم و بعضا خارج از رده نموده است . در این راستا و در طول این مدت توانسته است 17 سیستم را با استفاده از نرم افزارها و کنترل های مختلف بازسازی نموده و به چرخه صنعت برگرداند .

در مسیر انجام این پروژه ها و در راستای ارائه دستگاه های اندازه گیری با دقت مورد نیاز و با عنایت به تحریم کشورهای صنعتی بعضا پرسنل شرکت اقدام به ساخت قطعات قبلی از قبیل موارد زیر نموده است :

 o انواع Air bearing ها

 o انواع برد های کنترلی و I/O مخصوص و سریع

 o انواع سیستم های رفرنس هوشمند محورها

 o ساخت بردهای تبدیل نوع خط کش ها

 o طراحی و ساخت سیستم های حرکتی مکانیکی

 o غیرهبعضی از پروژه های انجام شده در این رابطه عبارتند از :

1- نصب نرم افزار Aberlink بر روی CMM ، (c type) Oliveti ساخت سال 1975 شرکت فراصنعت شمال در سال 2001

2- نصب نرم افزار Virtual DMIS بر روی CMM ، ( Bridge type ) Merlin ساخت سال 1991 شرکت سپاس اندیش در سال 2005

3- نصب نرم افزار Metrologe بر روی CMM ، (Bridge type ) LK G80 ساخت سال 1990 شرکت موتور بشل در سال 2005

4- نصب نرم افزار Aberlink 3D بر روی CMM ، (Bridge type ) LK G90 ساخت سال 1993 شرکت موتور بشل در سال 2007

5- نصب نرم افزار Aberlink 3D بر روی CMM ، (Bridge type ) DEA ساخت سال 1993 شرکت قوای محرکه کرمان خودرو

6- نصب افزار Aberlink 3D بر روی CMM ، (Bridge type ) Mitotoyo ساخت سال 1995 شرکت قالب های بزرگ صنعتی سایپا .
منو