Novin Industrial Development
Language:
English
Persian

محصولاتپرو فایل پرو جکتور های نوری دقیق اندازه گیری دو بعدی دقیق تمامی اشکال از قبیل : دایره ، خط ، زوایا و غیره استفاده می شوند. تمامی نتایج و مقادیر اندازه گیری قابلیت ارسال به کامپیوتر و گزارش گیری را دارا می باشد . پرو فایل پروجکتور نوری EP-1 جهت اندازه گیری قالب ، ساختن قالبها ، حالت دادن به ابزارها ، ساخت پیچ و مارپیچ ، ساخت دنده ها و غیره طراحی شده است . EP-1 ، توانست با کمک تجهیزات مورد نیاز و تجره استاد کاران ماهر به دقت زیادی در اندازه گیری نائل شود.


دقت محوری در اندازه گیری معادل ((3+L /100 میکروتر بوده که مقیاس طول L به میلیمتر می باشد و کل مقدار خطا باید کمتر از  08/ 0 % باشد.

نور پردازی با دقت بالا و سیستم نوری ، تصاویری درخشان با کیفیت خیره کننده ای ایجاد می کند. EP-1 توسط سیستم اندازه گیری ES-8P با تفکیک پذیری یک میکرومتر تجهیز شده که روش فراگیر و ساده ای جهت استفاده از توابع اندازه گیری ابعادی دستگاه فراهم کرده است.


برای جلوگیری از تغییر فرم به دلیل تنشهای داخلی قطعات علی الرقم عملیات Tempering (کاهش تنش داخلی ) ، تمامی طراحی EP-1 بر پایه کاهش میزان تا ثیر تنش داخلی Internal Stress) ) طراحی گردیده است تا دقت بالاتری را برای سیستم مهیا سازد.


بدلیل استفاده از دستگاه های Linear Guide های شرکت SCHEEBRGER ساخت سوئیس این دستگاه دقت بالایی درحرکت محورها و straightness هر محور دارا می باشد.


منو