Novin Industrial Development
Language:
English
Persian

خدمات >>> بازسازی خطوط و ماشین آلات >>> خطوط نیمه اتوماتیک و دستیبا توجه به بخش قبلی و هزینه بالای اتوماتیک نمودن خطوط دستی و نیمه اتوماتیک در بعضی موارد به جای هزینه کردن کامل و اتوماتیک نمودن خطوط تولید تنها به بهینه سازی و استفاده بهینه از تجهیزات موجود با کمترین تغییر و هزینه کمتر باید انجام شود . البته این کار هیچگاه راندمان مورد قبول را نداشته و مطلق نیست . ولی در صنعت هنر اینست که از حداقل امکانات بتوان حداکثر استفاده را کرد . البته در این روش ، پایه و اساس کار به تغییرات جزئی در طراحی و تغییرات اساسی در زمان بندی وابسته می باشد . که البته به خاطر هزینه کمتر معمولا این روش در ابتدا مورد پسندتر بوده و پلی برای رسیدن به اتوماتیک کردن کامل خطوط می باشد .

این مسئله به اثبات رسیده است که خطوط دستی که با تکنولوژی روز منطبق نباشند به مرور زمان از توجیه اقتصادی خارج شده و از چرخه تولید کنار گذاشته خواهند شد ، لذا تبدیل اینگونه خطوط به خطوط اتوماتیک آنها را احیا کرده و بقای مجموعه بالادستی را تضمین خواهد کرد .
منو